تلفن : 02188665880
ایمیل: info@co21.ir

دوره های حضوری

img
شرح خدمات دوره های آموزشی حضوری

در این راستا جلساتی بین مدرسین دوره و افراد خبره و باتجربه آن سازمان برگزار می‌شود و نیازها و مسائل آن سازمان استخراج و به‌صورت کارگاه‌های عملی طراحی و در کارگاه آموزشی استفاده می‌شود.

برای هر کارگاه آموزشی، پیش‌آزمون و پس‌آزمون ویژه اهداف رفتاری تعیین‌شده، طراحی و اجرا می‌گردد تا بتوان میزان یادگیری افراد در کارگاه آموزشی را اندازه‌گیری کرد.

پس از یک طراحی هدفمند، احتیاج به یک ارائه تأثیرگذار در پروسه آموزشی داریم. در همین راستا، این موسسه اقدام به جذب اساتید حرفه‌ای نموده و آن‌ها را مجهز به تکنیک‌های نوین آموزشی نموده. با این ترتیب که تمامی کلاس‌ها به‌صورت کاربردی و کارگاهی برگزار می‌شود و افراد در فضای آموزشی مفرح و پویا، پروسه آموزشی را طی خواهند کرد.

ویژگی های دوره های آموزشی حضوری
  • طراحی دوره‌های ویژه برای نیازهای تعریف‌شده در سازمان
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی با استفاده از متدهای نوین آموزشی
  • ارائه گزارش
  • ارائه دوره‌ها به صورت کارگاه‌های 1 یا 2 روزه کاربردی
  • ارائه گزارش نتایج اثربخشی و رضایتمندی هر گروه تا 7 روز کاری بعد از اتمام آموزش آن گروه
  • اندازه‌گیری میزان اثربخشی کارگاه آموزشی
  • برقراری ارتباط منطقی بین کارگاه‌های آموزشی
  • ارائه کلیه محتواهای دوره‌های آموزشی به علاوه موارد مفید مرتبط بر روی cd با آرم و لوگوی مشترک سازمان و موسسه برای تمامی شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی
  • نظارت و پایش دائمی دوره‌ها

دوره های آموزشی ما

دوره های آموزشی ما